" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่1 เม.ย. 2565
2การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน3 มี.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน4 ม.ค. 2565
4ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล8 ต.ค. 2564
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
6ประกาศการแสดงเจตจำนงค์สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองช้างคืน13 ส.ค. 2564
7ประกาศเจตนารมณ์ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน12 พ.ค. 2564
8กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น17 มี.ค. 2564
9การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองช้างคืน1 ก.พ. 2560

1