" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25661 ก.ย. 2566
2รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25663 ส.ค. 2566
3รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25663 ก.ค. 2566
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 25661 มิ.ย. 2566
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 25661 พ.ค. 2566
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25665 เม.ย. 2566
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25667 มี.ค. 2566
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 25663 ก.พ. 2566
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 25654 ม.ค. 2566
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 25652 ธ.ค. 2565
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 25652 พ.ย. 2565
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 256530 ก.ย. 2565
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25652 ก.ย. 2565
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 25652 ส.ค. 2565
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 25656 ก.ค. 2565
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 25658 มิ.ย. 2565
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 25653 พ.ค. 2565
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25651 เม.ย. 2565
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25654 มี.ค. 2565
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 25652 ก.พ. 2565

1 2 3 4   >>  >|