" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1คําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร5 ก.ย. 2565
2แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ20 พ.ค. 2564
3แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด5 ต.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์22 ก.พ. 2560
5ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)22 ก.พ. 2560
6คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และ รื้อถอนอาคาร22 ก.พ. 2560
7แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี22 ก.พ. 2560
8ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี22 ก.พ. 2560
9หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน22 ก.พ. 2560
10หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง22 ก.พ. 2560
11คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ22 ก.พ. 2560
12หนังสือแจ้งความประสงค์และข้อมูลปัญหา22 ก.พ. 2560

1