" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256627 พ.ย. 2566
2นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256620 ก.ย. 2566
3เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2566
4นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256625 ส.ค. 2566
5นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256615 ส.ค. 2566
6เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 24 ก.ค. 2566
7นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256623 พ.ค. 2566
8เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 28 เม.ย. 2566
9นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256623 ม.ค. 2566
10เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256628 ธ.ค. 2565
11ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256516 ก.ย. 2565
12เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256514 ก.ย. 2565
13นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256519 ส.ค. 2565
14ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611 ส.ค. 2565
15กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256711 ส.ค. 2565
16นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25655 ส.ค. 2565
17เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256525 ก.ค. 2565
18นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256523 มิ.ย. 2565
19เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256525 พ.ค. 2565
20นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256515 มี.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|