" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน "การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน"7 พ.ค. 2564
2ทำความรู้จักกับโรคขาดสารไอโอดีน 5 ก.ย. 2562
3โรคหัด (Measles)17 มิ.ย. 2562
4ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก1 พ.ค. 2560
5ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิก้า27 เม.ย. 2560
6แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองช้างคืน19 เม.ย. 2560
7ความรู้เกี่ยวกับการป้องและป้องกันภัยแล้ง10 มี.ค. 2560
8ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลง 23 ก.พ. 2560
9ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของลำไย22 ก.พ. 2560
10คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์22 ก.พ. 2560
11ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น7 ก.พ. 2560
12ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสังคม2 ม.ค. 2560
13คู่มือ - การจัดการความรู้ KM2 ม.ค. 2560
14ความสมดุลย์ของการใช้ชีวิต และการทำงาน 8 ประการ12 ต.ค. 2559
15หนังสืองค์กรแห่งความสุข 4.018 ก.ค. 2559
16คู่มือ - การบริหารเวลา4 เม.ย. 2559
17คู่มือ - การวางแผนงาน4 ม.ค. 2559
18แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2 พ.ย. 2558
19คู่มือ - การดำเนินกิจกรรม 5 ส5 ต.ค. 2558
20ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น5 ต.ค. 2558

1 2   >>  >|