" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง2 พ.ค. 2565
2ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้4 มี.ค. 2565
3CHROs ต้องรู้ "Future of Work" : งานและแนวโน้มการทำงานในอนาคต30 พ.ย. 2564
4เทคนิคการสอนงาน6 ส.ค. 2564
5การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ31 พ.ค. 2564
6HR ไทยต่อไปจากนี้ : ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี ค.ศ. 20205 ก.พ. 2564
7หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การคิดเชิงสร้างสรรค์4 ธ.ค. 2563
8การเขียนหนังสือราชการความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ30 ต.ค. 2563

1