" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
394
เดือนที่แล้ว
2,842
ปีนี้
3,236
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
125,226
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน24 พ.ย. 2565
2รายงานการรรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 ต.ค. 2565
3คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน 27 ก.ย. 2565
4การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน24 ก.ย. 2563
5ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร1 ก.พ. 2560
6ประกาศเรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 1 ก.พ. 2560
7ประกาศเรื่องให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลภาพ1 ส.ค. 2559
8ประกาศเรื่องระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พ.ศ.255910 มิ.ย. 2559
9ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน6 มิ.ย. 2559
10ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ20 ก.ค. 2558
11ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)5 ม.ค. 2558

1