" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องใน 13 มี.ค. 2566
2มาตรการการลดการใช้พลังงาน เทศบาลหนองช้างคืน3 มี.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืนเรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 256627 ม.ค. 2566
4มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน24 พ.ย. 2565
5รายงานการรรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 ต.ค. 2565
6คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน 27 ก.ย. 2565
7การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน24 ก.ย. 2563
8ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร1 ก.พ. 2560
9ประกาศเรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 1 ก.พ. 2560
10ประกาศเรื่องให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลภาพ1 ส.ค. 2559
11ประกาศเรื่องระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พ.ศ.255910 มิ.ย. 2559
12ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน6 มิ.ย. 2559
13ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ20 ก.ค. 2558
14ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)5 ม.ค. 2558

1