" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

 

smile    เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เลขที่ 198 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    smile
 

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
 
 
 หมายเลขภายใน 053-982920 /  หมายเลขโทรสาร 053-983095
 
 
สำนักปลัด 
 •  ปลัดเทศบาล
ต่อ 101
 
 • หัวหน้าสำนักปลัด
ต่อ 105
 
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ต่อ 105
 
 • บุคลากร
ต่อ 104
 
 • สวัสดิการ/พัฒนาชุมชน
ต่อ 104
 
 • Fax            
ต่อ 102
กองคลัง
 • ผู้อำนวยการกลองคลัง
ต่อ 202
 
 • พัสดุ
ต่อ 203
 
 • จัดเก็บรายได้  
ต่อ 201
 
 • การเงินและบัญชี
ต่อ 204
 
 • Fax     
ต่อ 202
กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
ต่อ 14
 
 • ธุรการกองช่าง
ต่อ 301
 
 • นายช่าง
ต่อ 303
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • โทร .053-982807
 

                                                                     

laughing    อีเมล์  : baannongchangkhun1982@gmail.com  laughing