" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ซ่อมถนน ม.2
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้สั่งการให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายชลประทานลำพูน-เชียงใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างคืน ที่ผิวถนนมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนที่สัญจรไป-มาไม่ได้รับความสะดวก และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการสัญจร โดยการซ่อมแซมในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น ทั้งนี้ การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเต็มรูปแบบนั้น ทางเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จะได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 
19 กันยายน 2566