" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

1
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

01 กรกฎาคม 2562

ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นางสาวสกุลณา สิงห์คำ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย / การอพยพหนีไฟ / เด็กติดในรถยนต์ / เด็กจมน้ำ และเด็กถูกไฟฟ้าช็อต ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยมี สิบเอกนิติธร กันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย ตำบลหนองช้างคืน ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนและสังเกตการณ์ ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดจากการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยของเด็กทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดสถิติการเกิดภัยหรือไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมทำการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 20 คน

24 มิถุนายน 2562

มอบหนังสือนิทานและสื่อการสอน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ขอขอบพระคุณ คุณวิไล อุ่นแก้ว คุณยายของ ด.ช.พิพัฒน์ มูลกลาง (น้องติณณ์) ศิษย์เก่าศูนย์เด็กเล็กฯ ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือนิทานและสื่อการสอนสำหรับครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆให้ดีขึ้น ตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน (18-3-62)

18 มีนาคม 2562

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ได้มาทำการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย(ทันตสาธารณสุข) กลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำพูน ได้มาทำการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาฟันให้สะอาด แข็งแรง และให้ความรู้เกี่ยวกับฟันแก่คุณครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี แม่ครูวิงวอน ขัตติวงศ์ และคุณธนชาติ มหายศ ที่ได้มอบกระเป๋า อุปกรณ์เครื่องใช้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของที่เป็นประโยชน์ ให้กับเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

23 มกราคม 2561

 การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

23 กันยายน 2560

ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก และแจกแปรงฟัน ยาสีฟัน ให้กับเด็กๆ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
ทีมงานจากกลุ่มงานทันตกรรม สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลลำพูน ได้เข้าตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก และแจกแปรงฟัน ยาสีฟัน ให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ขอขอบคุณเจ้าพนักงานและทีมงาน ที่มาตรวจ และให้ความรู้แก่เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง มา ณ ที่นี้ด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมสร้างสรรค์ ฉีก ปะรูปภาพ หน่วย เที่ยวทั่วไทย ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

22 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืนหลังใหม่,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

22 กุมภาพันธ์ 2560

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)