" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นางสาวสกุลณา สิงห์คำ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย / การอพยพหนีไฟ / เด็กติดในรถยนต์ / เด็กจมน้ำ และเด็กถูกไฟฟ้าช็อต ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยมี สิบเอกนิติธร กันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย ตำบลหนองช้างคืน ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนและสังเกตการณ์ ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดจากการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยของเด็กทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดสถิติการเกิดภัยหรือไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมทำการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 20 คน


 
24 มิถุนายน 2562