" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

นางสาวพิกุล เตชะปัน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปุญณิศา ทะนันปา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปียานุช ปันยัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวธนฐิตา สิงห์นิธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐรดา โนวันนา
นักประชาสัมพันธ์


นางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางมะลิสา เงาคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสุวัฒน์ ปิงกันทา
พนักงานขับรถ


นางพิชญาภัค เกิดทองสุก
ผู้ดูแลเด็ก