" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พนักงานจ้างตามการกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามการกิจ (ผู้มีทักษะ) ดังนี้
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่สมัครสอบ ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ???? 053-982920 ต่อ 104


27 พฤศจิกายน 2566

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
17 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   ประจำปีงบประมาณ  2567 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
03 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
25 ตุลาคม 2566

กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปี งบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
02 ตุลาคม 2566

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 29 / เรื่องที่ 4 อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย / อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
02 ตุลาคม 2566

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย สร้างความตระหนักรู้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และครอบคลุมตามกรอบความร่วมมือของประกาศเจตนารมณ์ 1 จังหวัด 1 คำมั่นสัญญา

29 กันยายน 2566

การจดทะเบียนพาณิชย์,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

การจดทะเบียนการค้า หรือ การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ หลักฐานสำคัญทางการค้า ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านั้นมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง ทำให้ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ หรือหากสินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลารับประกัน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กิจการบางประเภทต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแตกต่างกันไปตามข้อบังคับ เช่น บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการค้าขายทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ แต่สำหรับนิติบุคคล หากได้ระบุการค้าขายไว้ในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด

28 กันยายน 2566

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 33 / เรื่องที่ 7 อาหารกับโรคเรื้อรัง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
05 กันยายน 2566

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 3 / เรื่องที่ 10 ช้าง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
15 สิงหาคม 2566

เชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค
ฉะนั้น เราจึงต้องมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเกิดยุงลาย โดยเร่งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของท่าน เพื่อให้ตำบลหนองช้างคืนพ้นจากภาวการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยยึดหลัก 5 ป. คือ
1. ปิด ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลงไปวางไข่
2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน ถังเก็บน้ำ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
3. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างปลูกต้นไม้
4. ปรับ ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด มีลมพัดผ่าน ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
5. ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และเริ่มลงมือตามคำแนะนำทันทีเพื่อให้ลูกหลานห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส หรือไข้อาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส มีจุดเลือดออกเล็กๆกระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟัน ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการทันที ด้วยความปรารถนาดีจาก...เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

19 กรกฎาคม 2566

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 28 / เรื่องที่ 4 ทุเรียน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
17 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
05 กรกฎาคม 2566

ADD LINE งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยการเพิ่มเพื่อนในไลน์ กับทางเทศบาลตำบลหนองช้างคืนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

05 กรกฎาคม 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
26 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (135 รายการ)