พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
1,921
เดือนที่แล้ว
2,170
ปีนี้
4,091
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
51,241
ไอพี ของคุณ
34.201.11.222

 

เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เลขที่ 198 หฒุ่ 2 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลหนองช้างคืน


                                                                           หมายเลขภายใน 053-982920
                                                   สำนักปลัด - ปลัดเทศบาล                          ต่อ 101
                                                   สำนักปลัด - หัวหน้าสำนักปลัด                    ต่อ 105
                                                   สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          ต่อ 105
                                                   สำนักปลัด - บุคลากร                               ต่อ 104
                                                   สำนักปลัด - สวัสดิการ/พัฒนาชุมชน             ต่อ 108
                                                   สำนักปลัด - Fax                                     ต่อ 102

                                                   กองคลัง - ผู้อำนวยการกลองคลัง/Fax            ต่อ 202
                                                   กองคลัง - พัสดุ                                       ต่อ 203  
                                                   กองคลัง - จัดเก็บรายได้                             ต่อ 201
                                                   กองคลัง - การเงินและบัญชี                         ต่อ 204

                                                   กองช่าง - ผู้อำนวยการกองช่าง                    ต่อ 14
                                                   กองช่าง - ธุรการกองช่าง                           ต่อ 301
                                                   กองช่าง - นายช่าง                                   ต่อ 303

                                                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 โทร .053-982807