" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,183
เดือนที่แล้ว
3,071
ปีนี้
23,415
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
70,565
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53

ต่อเติมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ม.6,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ต่อเติมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ม.6

25 สิงหาคม 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษา

25 สิงหาคม 2564

บริการขนส่งเตียงผู้ป่วย,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

บริการขนส่งเตียงผู้ป่วย

25 สิงหาคม 2564

ตัดหญ้าและกิ่งไม้ บริเวณถนนสายท่อลาน ถนนสายป่าเห็ว-ริมปิง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ตัดหญ้าและกิ่งไม้ บริเวณถนนสายท่อลาน ถนนสายป่าเห็ว-ริมปิง

25 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

25 สิงหาคม 2564

" ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าสนามโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ",เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

" ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าสนามโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน "

24 สิงหาคม 2564

ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Appication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลหนองช้างคืน

16 กรกฎาคม 2564

ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำโดยนายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

13 กรกฎาคม 2564

ร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูชีพขั้นพื้นฐาน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน นายอนันท์ ธนันชัย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นฟูชีพขั้นพื้นฐาน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมฯ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน (กลุ่ม 2) เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของสตรีในตำบลหนองช้างคืน

06 กรกฎาคม 2564

ประชุมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าใน พ.ท.,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำโดย นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน นางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองช้างคืน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบ Viedo Conference แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม

06 กรกฎาคม 2564

การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นางสิริวลัย มฤคทัต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริหารสาธารณะ ผ่านระบบ video conference zoom โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินของทีมประเมิน แบบประเมิน และการเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ต่อไป
16 มิถุนายน 2564

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายสมศักดิ์ หมื่นเถ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ อย่างพร้อมเพรียง . . #หนองช้างคืนเข้มแข็ง ติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทาง http://www.nongchangkhun.go.th/index.php เพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
10 มิถุนายน 2564

ส่งเสริมการผลิตลำไย GI "ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน",เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับคณะทำงานระบบควบคุมภายใน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้ส่งเสริมการผลิตลำไย GI "ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน" เพื่อกำหนดแนวทางการทำลำไย GI ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน คุณภาพทั้งระบบ และเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้น และพัฒนาระบบการจำหน่าย ลำไย GI เบี้ยวเขียวลำพูนให้เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค -------------------------------------------- ติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทาง http://www.nongchangkhun.go.th/index.php เพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
07 มิถุนายน 2564

นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย นางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีฯ นายศฤงคาร ศรีบุญเรือง รองประธานสภาเทศบาลฯ นายถวิล วันกันทา เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นางปราณี ศิริคำ นายบุญเท่ง สิทธิธรรม  ร่วมไหว้พระรับศีล เจริญพุท,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันวิสาขบูชา วันนี้ (26 พฤษภาคม 2564) เวลา 06.59 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย นางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีฯ นายศฤงคาร ศรีบุญเรือง รองประธานสภาเทศบาลฯ นายถวิล วันกันทา เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นางปราณี ศิริคำ นายบุญเท่ง สิทธิธรรม ร่วมไหว้พระรับศีล เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และสรงน้ำพระธาตุฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางศาสนา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 โดยการสวมแมส และล้างมือด้วยเจลกันทุกคน ณ วัดหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
26 พฤษภาคม 2564

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืนทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม " วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ ศ. 2564 " บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน

25 พฤษภาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (319 รายการ)