พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
1,921
เดือนที่แล้ว
2,170
ปีนี้
4,091
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
51,241
ไอพี ของคุณ
34.201.11.222กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ผ่านทางการ LIVE สด จาก กกต. จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ผู้สมัครเลือกรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พร้อมผู้ติดตาม พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองช้างคืน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ผ่านทางการ LIVE สด จาก กกต. จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน กระบวนการ ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน จำนวน 2 ราย ได้แก่หมายเลข 1 นายไกรศรี ก้อนแก้ว กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า หมายเลข 2 นายอนันท์ ธนันชัย กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 30 ราย ได้แก่
- เขต 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 18 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 – 3 ผู้สมัครอิสระฯ หมายเลข 4 - 7 กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า หมายเลข 8 - 13 กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน และหมายเลข 14 - 18 ผู้สมัครอิสระฯ
- เขต 2 มีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน 12 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 ผู้สมัครอิสระฯ หมายเลข 2 - 5 กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า หมายเลข 6 - 11 กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน และหมายเลข 12 ผู้สมัครอิสระฯ
ทั้งนี้ ยังอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5398-2920 ต่อ 105
12 กุมภาพันธ์ 2564

ตั้งด่านตรวจสารเสพติด,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน (รพ.สต.) ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บัาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามตำบลหนองช้างคืน ตั้งด่านตรวจสารเสพติด

11 กุมภาพันธ์ 2564

ตั้งด่านตรวจสารเสพติด,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน (รพ.สต.) ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บัาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามตำบลหนองช้างคืน ตั้งด่านตรวจสารเสพติด

11 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เป็นที่เรียบร้อย,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่รับเลือกตั้งประจำตำบลหนองช้างคืน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองลำพูน
ได้ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เป็นที่เรียบร้อย
11 กุมภาพันธ์ 2564

ดำเนินการออกพื้นที่สำรวจความเสียหาย และมอบกระเบื้องซ่อมแซมบ้านเรือน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังคาบ้านพังจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พื้นที่ภายในตำบลหนองช้างคืน
.
.
*เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการออกพื้นที่สำรวจความเสียหาย และมอบกระเบื้องซ่อมแซมบ้านเรือน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังคาบ้านพังจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ เมื่อวานที่ผ่านมา (8 ก.พ.64)
09 กุมภาพันธ์ 2564

พ่อเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
.
.
พ่อเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง โดยมี นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน นายไพบูลย์ คุณชมพู ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองช้างคืน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน
09 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
 
8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นางสาววรัชยา จรลี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองช้างคืน และนายมานพ เมฆอากาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วทั้งหมด 2 ราย ประกอบด้วย
นายอนันท์ ธนันชัย กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน
นายไกรศรี ก้อนแก้ว กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า
เวลา 08.30 น. ได้มีการจับฉลากเพื่อรับหมายเลขผู้สมัคร สำหรับการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยมีผู้มาแสดงตนจากกลุ่มของผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งหมด 2 กลุ่มในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลอิสระ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้รักษามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตให้เฉพาะตัวผู้สมัครที่สามารถเข้าไปในบริเวณการรับสมัครได้เท่านั้น
สำหรับผลการจับฉลากเบอร์มีดังนี้
เบอร์ 1 นายไกรศรี ก้อนแก้ว กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า
เบอร์ 2 นายอนันท์ ธนันชัย กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 14 ราย
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 11 ราย
(ข้อมูล ณ 8 ก.พ.64 เวลา 11.40 น.)
08 กุมภาพันธ์ 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่​ 11 - 12 มกราคม 2564​ เวลา 09.00 น.
นำทีมโดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน คณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ (COVID19)​ ตำบลหนองช้างคืน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ณ สถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่ภายในตำบลหนองช้างคืน
12 มกราคม 2564

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ ให้แก่สถานประกอบการ​ ตลาดเช้าบ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 12​ มกราคม​ 2564​ เวลา ​09.00 น.​
นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ ให้แก่สถานประกอบการ​ ตลาดเช้าบ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก​ เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)
12 มกราคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่​ 11 มกราคม 2564​ เวลา 09.00 น.
นำทีมโดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน คณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ (COVID19)​ ตำบลหนองช้างคืน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ณ สถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่ภายในตำบลหนองช้างคืน
11 มกราคม 2564

ร่วมมอบถุงธารน้ำใจที่ได้รับจากกาชาดจังหวัดลำพูน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน จำนวน 4 ราย,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 11 มกราคม 64 เวลา 10.00 น. โดย นางสาวศุทธินี เฉลิมลักษณ์ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน , นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เเละลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลหนองช้างคืน ร่วมมอบถุงธารน้ำใจที่ได้รับจากกาชาดจังหวัดลำพูน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน จำนวน 4 ราย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน

11 มกราคม 2564

ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาถนน บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (8 มกราคม 2564) พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาถนน บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในตำบลหนองช้างคืน และตำบลใกล้เคียง ใช้ถนนสายนี้

08 มกราคม 2564

ประชุมขับเคลื่อนสมาชิกเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
ในเวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมการประชุมขับเคลื่อนสมาชิกเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 6 และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
07 มกราคม 2564

มอบชุด Self-Care พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (6 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน มอบชุด Self-Care พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

06 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (276 รายการ)