" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
314
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำโดย นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหนองช้างคืน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณลานเสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

28 กันยายน 2565

 ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2565 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลหนองช้างคืน ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอุโมงค์
ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ได้ร่วมสังเกตการณ์ พบปะพูดคุย ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่ประชาชนตำบลหนองช้างคืน ที่มาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย

 

26 กันยายน 2565

ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลหนองช้างคืน ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน (วันที่ 3) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอุโมงค์ ยอดรวมผู้ที่มาลงทะเบียน จำนวน 4 วัน ประมาณ 800 คน

23 กันยายน 2565

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายสมศักดิ์ หมื่นเถ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และเรื่องอื่นๆ
โดยนายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

23 กันยายน 2565

ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 21-22 กันยายน 2565 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลหนองช้างคืน ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอุโมงค์
ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ได้ร่วมสังเกตการณ์ พบปะพูดคุย ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่ประชาชนตำบลหนองช้างคืน ที่มาลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย

 

21 กันยายน 2565

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามที่ได้รับการประสานจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2565
⛳️ กำหนดการลงทะเบียนของประชาชนในตำบลหนองช้างคืน สามารถลงทะเบียนได้โดยเริ่มจากหมู่ที่ 1 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 หมู่ที่ 2-6 ลงทะเบียนเป็นลำดับถัดไป วันละ 1 หมู่บ้าน จนครบทั้ง 6 หมู่บ้าน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น.
????เอกสารการลงทะเบียน สามารถติดต่อขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอุโมงค์ ณ จุดลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
20 กันยายน 2565

 มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตัดหญ้า บริเวณถนนหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน-ตลาดถุงทอง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตัดหญ้า บริเวณถนนหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน-ตลาดถุงทอง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตำบลและตำบลใกล้เคียงที่สัญจรไป-มา

20 กันยายน 2565

 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยการแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในกรอกแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยการแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในกรอกแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
19 กันยายน 2565

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ บริเวณคูคลองภายในหมู่ที่ 4 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ บริเวณคูคลองภายในหมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคืน

19 กันยายน 2565

 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในกรอกแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในกรอกแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
16 กันยายน 2565

ร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน การกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สายป่าช้าหนองเล็ง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 3,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย นายปรีชา ใจกล้า เลขานุการนายกฯ นายสมนึก อินสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน การกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สายป่าช้าหนองเล็ง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 3
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
16 กันยายน 2565

 มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำน้ำคูคลอง บริเวณหลังครัวอัมพร หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำน้ำคูคลอง บริเวณหลังครัวอัมพร หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

16 กันยายน 2565

ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขัง หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกเขต ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขัง หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขการระบายน้ำขังให้ทันท่วงที ไม่ให้เกิดปัญหา และผลกระทบที่จะตามมา ลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
13 กันยายน 2565

ดำเนินการช่วยเหลือน้ำท่วมขังในเบื้องต้น บริเวณปลายทางน้ำออกเขตติดต่อบ้านป่าขาม ตำบลเหมืองง่า และบริเวณทางน้ำรอดหน้าตลาดถุงทอง หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ดำเนินการช่วยเหลือน้ำท่วมขังในเบื้องต้น บริเวณปลายทางน้ำออกเขตติดต่อบ้านป่าขาม ตำบลเหมืองง่า และบริเวณทางน้ำรอดหน้าตลาดถุงทอง หมู่ที่ 4 เพื่อจะได้ระบายน้ำออกได้เร็วมากขึ้น
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
13 กันยายน 2565

โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 10-12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้นางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมอบรมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีมติเลือกจัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (หมู่ที่ 2) โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ (หมู่ที่ 3) และโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (หมู่ที่ 5) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน หวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และบรรลุเป้าหมายของโครงการ
********************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
12 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (482 รายการ)