พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,301
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
51,621
ไอพี ของคุณ
3.239.192.241รายงานสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน กระบวนการ ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน จำนวน 2 ราย ได้แก่หมายเลข 1 นายไกรศรี ก้อนแก้ว กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า หมายเลข 2 นายอนันท์ ธนันชัย กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 30 ราย ได้แก่
- เขต 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 18 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 – 3 ผู้สมัครอิสระฯ หมายเลข 4 - 7 กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า หมายเลข 8 - 13 กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน และหมายเลข 14 - 18 ผู้สมัครอิสระฯ
- เขต 2 มีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน 12 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 ผู้สมัครอิสระฯ หมายเลข 2 - 5 กลุ่มหนองช้างคืนก้าวหน้า หมายเลข 6 - 11 กลุ่มอนุรักษ์หนองช้างคืน และหมายเลข 12 ผู้สมัครอิสระฯ
ทั้งนี้ ยังอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5398-2920 ต่อ 105

 
12 กุมภาพันธ์ 2564