" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,953
เดือนที่แล้ว
2,518
ปีนี้
17,524
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
64,674
ไอพี ของคุณ
44.192.22.242

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564
นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน แถลงนโยบายการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 . . วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายสมศักดิ์ หมื่นเถ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 โดยมีวาระการประชุม การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ซึ่ง นายอนันท์ ธนันชัย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 4. การพัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคม ชุมชนเข้มแข็ง 6. การพัฒนาด้านการบริหารองค์กรและชุมชน . . ทั้งนี้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ อย่างพร้อมเพรียง . . #หนองช้างคืนเข้มแข็ง ติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทาง http://www.nongchangkhun.go.th/index.php เพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

 
14 พฤษภาคม 2564