พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
805
เดือนที่แล้ว
2,478
ปีนี้
7,754
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
54,904
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

การโอนสับเปลี่ยน หัวหน้าสำนักปลัด
 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมต้อนรับคณะ
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
จากเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
ในการรับโอนสับเปลี่ยนพนักงานเทศบาล
นางสิริวลัย มฤคทัต ตำแหน่ง หัวกน้าสำนักปลัด

 
02 เมษายน 2564