" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,953
เดือนที่แล้ว
2,518
ปีนี้
17,524
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
64,674
ไอพี ของคุณ
44.192.22.242

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน โดย พันตำรวจเอก ฐิติพล อรุณสกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร เมืองลำพูน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
18 พฤษภาคม 2564