" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,166
เดือนที่แล้ว
3,057
ปีนี้
26,455
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
73,605
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21

การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นางสิริวลัย มฤคทัต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริหารสาธารณะ ผ่านระบบ video conference zoom โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินของทีมประเมิน แบบประเมิน และการเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ต่อไป

 
16 มิถุนายน 2564