" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้
นางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยกำนันตำบลหนองช้างคืน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมบัวขาว (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานในการประชุม
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669


 
02 พฤษภาคม 2565