" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

หารือข้อสรุปแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง
นายปรีชา ใจกล้า เลขานุการนายกฯ
นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัด
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้านภายในตำบลหนองช้างคืน
ร่วมหารือข้อสรุปแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
*******************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669


 
11 เมษายน 2565