" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

อบรม “การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานสารบรรณและการเรียนหนังสือราชการ”
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้จัดฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานสารบรรณและการเรียนหนังสือราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานการเขียนหนังสือราชการอย่างมีศิลปะการใช้ถ้อยคำในสำนวนหนังสือราชการ และการติดต่อราชการด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นการถ่ายทอดความรู้ภายในเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นางพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรม และนายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

 
15 มิถุนายน 2565