" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
211
เดือนนี้
1,543
เดือนที่แล้ว
3,178
ปีนี้
24,138
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
105,560
ไอพี ของคุณ
35.168.110.128

1
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมจัดกิจกรรมธรรมะสัญจร (ภาคพรรษา) ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีพุทธศักราช 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศรีทรายมูล ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ตำบลหนองช้างคืน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมจัดกิจกรรมธรรมะสัญจร (ภาคพรรษา) ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลหนองช้างคืน ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า เป็นองค์เทศน์ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสพระสงฆ์สามเฌรทุกวัดในตำบลหนองช้างคืน ฝ่ายฆราวาส โดยมีนายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน รองนายกเทศมนตรี เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาประชาชนในตำบลหนองช้างคืน ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ รักษาศีล ทำบุญ ฟังเทศน์ โดยพร้อมเพียงกัน
13 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน ด้วยคณะสงฆ์ตำบลหนองช้างคืนร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองช้างคืน และ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน จะได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดหนองช้างคืน และเวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ ณ วัดบ้านหลุก โดยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาประชาชนภายในตำบลหนองช้างคืน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
12 สิงหาคม 2565

 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายสมศักดิ์ หมื่นเถ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ อย่างพร้อมเพรียง
11 สิงหาคม 2565

 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืนคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน อสม.ทุกหมู่บ้าน และประชาชนตำบลหนองช้างคืน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างเทศบาลตำบลหนองช้างคืน และวัดหนองช้างคืน หมู่ที่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
10 สิงหาคม 2565

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างเทศบาลตำบลหนองช้างคืน และวัดหนองช้างคืน หมู่ที่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
10 สิงหาคม 2565

ความแสดงความยินดีกับ นายอนิรุทธ์ จิตหัสฐะ กำนันตำบลหนองช้างคืน คนใหม่ ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ความแสดงความยินดีกับ นายอนิรุทธ์ จิตหัสฐะ กำนันตำบลหนองช้างคืน คนใหม่
10 สิงหาคม 2565

ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้ นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
09 สิงหาคม 2565

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้ นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09 สิงหาคม 2565

 ลงพื้นที่เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสายประปา-ป่าช้ากู่เบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างคืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย นายพิภพ คำมงคล รองนายกเทศมตรีตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสายประปา-ป่าช้ากู่เบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างคืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุ
08 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร (ภาคพรรษา) ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีพุทธศักราช 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ วัดหนอง ช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ตำบลหนองช้างคืน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมจัดกิจกรรมธรรมะสัญจร (ภาคพรรษา) ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลหนองช้างคืน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสพระสงฆ์สามเฌรทุกวัดในตำบลหนองช้างคืน ฝ่ายฆราวาสโดยมีนายพัฒนเดช สมบูรณ์แบบ สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ นายอนันท์ ธนัทชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาประชาชนในตำบลหนองช้างคืน ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ รักษาศีล ทำบุญ ฟังเทศน์ โดยพร้อมเพียงกัน
06 สิงหาคม 2565

ร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนายสวัสดิ์ วิวรรณา (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืนพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนายสวัสดิ์ วิวรรณา (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) อายุ 66 ปี โดยมีกำหนดการฌาปณกิจ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ สุสานบ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
05 สิงหาคม 2565

 ร่วมแสดงความยินดีปลัดโอนย้ายดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสูงเม่น,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยการนำของนางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายปรีชา ใจกล้า เลขานุการนายกฯ นางจรัสศรี อุดมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกลุ่มแม่บ้านประจำตำบล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมแสดงความยินกับปลัดเทศบาลฯ นายมานพ เมฆอากาศ ที่ได้รับการโอนย้ายดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลสูงเม่น พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสูงเม่น ให้การต้อนรับ โดยบรรยายการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น
01 สิงหาคม 2565

ประชุมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้ นางลำดวน แสนสมเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ
25 กรกฎาคม 2565

ค่ายครอบครัวอบอุ่น ลดความรุนแรง.,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองช้างคืน ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น ลดความรุนแรง ร่วมแรงต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองช้างคืน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองช้างคืน เพื่อสร้างความรักความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
23 กรกฎาคม 2565

ตัดหญ้าบริเวณถนนสายป่าเห็ว-ริมปิง หมู่ที่ 4 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ตัดหญ้า บริเวณถนนสายป่าเห็ว-ริมปิง หมู่ที่ 4 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตำบลและตำบลใกล้เคียงที่สัญจรไป-มา
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
20 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (453 รายการ)