" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

28
 ตรวจสอบร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการอาหารทะเลส่งกลิ่นเหม็น ม.2,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการอาหารทะเลส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างคืน จึงร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันนี้ (15 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระ 1 และเรื่องอื่นที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
15 สิงหาคม 2560

ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำโดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11 สิงหาคม 2560

 งาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560”,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

จังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ

ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับ เทศบาลตำบลประตูป่า เทศบาลตำบลริมปิง และ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ร่วมกันจัดทำขบวนรถประดับลำไยและได้ร่วมขบวนแห่ดังกล่าว

นำโดยนายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้เข้าร่วมเดินขบวนในงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐

08 สิงหาคม 2560

มอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน และเทศบาลตำบลหนองช้างคืน มอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียง นายรุ่ง ลำปา หมู่ที่ 1
17 กรกฎาคม 2560

ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. แต่ละหมู่บ้าน ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลหนองช้างคืน จำนวน 5 ราย และได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพที่อยู่อาศัย ของผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย โดย นายรุ่งตะวัน กันทะอู ผู้อำนวยการกองช่าง และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม 2560

แห่เทียนเข้าพรรษา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมนำเทียนพรรษาถวายแก่ วัดในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เนื่องในวันเข้าพรรษา
07 กรกฎาคม 2560

ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว (กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน) ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว (กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน) โดยมอบเงินช่วยเหลือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ราย ด.ญ.นิภาธร คำวงศ์ษา ราษฎรหมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน และ นายจำรัส มูลปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว (กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน) โดยมอบเงินช่วยเหลือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ราย ด.ญ.นิภาธร คำวงศ์ษา ราษฎรหมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดย นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน และ นายจำรัส มูลปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทาปลาดุก ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทาปลาดุก และตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ตามแผนการดำเนินกิจกรรมของตำบลหนองช้างคืน กิจกรรมที่ 3 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
27 มิถุนายน 2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
26 มิถุนายน 2560

ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการจำแนกสายพันธุ์ลำไยให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ BEDO ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการจำแนกสายพันธุ์ลำไยให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพและการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเก็บและจำแนกสายพันธุ์ลำไยจากผู้รู้และปราชญ์สู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
13 มิถุนายน 2560

กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยนายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคื ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยเชิญชวนจิตอาสาที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวตำบลหนองช้างคืน จะได้แสดงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ
12 มิถุนายน 2560

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ภายในตำบลหนองช้างคืน ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 25-28 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ภายในตำบลหนองช้างคืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มโรคให้แก่สุนัขและแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
18 พฤษภาคม 2560

สามัคคี 5 ตำบลเย็นศิระเพราะพระบริบาล,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลริมปิง เทศบาลตำบลประตูป่า และเทศบาลตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ทั้ง 5 ตำบล โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน จำนวน ๗๐๐ กว่าคน ร่วมขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ พร้อมเครื่องสักการะบูชา เพื่อถวายสักการะ และสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย (งานแปดเป็ง) ประจำปี 2560 วิถีความเชื่ออันงดงามต่อพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมายาวนานราวกว่าพันปี ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดลำพูน และได้จัดประเพณีสรงน้ำฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
12 พฤษภาคม 2560

|<<<.....242526272829>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 28 / 29  (430 รายการ)