" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,183
เดือนที่แล้ว
3,071
ปีนี้
23,415
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
70,565
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53
นายสมศักดิ์ หมื่นเถ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน


นายเฉลิม ปินตา
สมาชิกสภาเขต 1


นายนคร ปิงชัย
สมาชิกสภาเขต 1


นายบุญเท่ง สิทธิธรรม
สมาชิกสภาเขต 1


นางปราณี ศิริคำ
สมาชิกสภาเขต 1


นายศฤงคาร ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาเขต 1


นายถวิล วันกันทา
สมาชิกสภาเขต 1


นายสมศักดิ์ หมื่นเถ
สมาชิกสภาเขต 2


นางจรัสศรี อุดมพันธ์
สมาชิกสภาเขต 2


ว่าที่ร้อยเอกจำลอง บุญมา
สมาชิกสภาเขต 2


นายจำรัส มูลปัญญา
สมาชิกสภาเขต 2


นางสาวณิชาพร จิตติชัชวาล
สมาชิกสภาเขต 2


นายสมนึก อินสินธุ
สมาชิกสภาเขต 2