" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
3,109
เดือนที่แล้ว
2,518
ปีนี้
17,680
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
64,830
ไอพี ของคุณ
44.192.22.242

ลำดับรายการวันที่
1การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน24 ก.ย. 2563
2ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร1 ก.พ. 2560
3ประกาศเรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 1 ก.พ. 2560
4ประกาศเรื่องให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลภาพ1 ส.ค. 2559
5ประกาศเรื่องระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พ.ศ.255910 มิ.ย. 2559
6ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน6 มิ.ย. 2559
7ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ20 ก.ค. 2558
8ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)5 ม.ค. 2558

1