" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,473
เดือนที่แล้ว
3,503
ปีนี้
15,754
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
97,176
ไอพี ของคุณ
3.239.129.91

ลำดับรายการวันที่
1นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256515 มี.ค. 2565
2นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25646 ส.ค. 2564
3การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน24 ก.ย. 2563
4ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร1 ก.พ. 2560
5ประกาศเรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 1 ก.พ. 2560
6ประกาศเรื่องให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลภาพ1 ส.ค. 2559
7ประกาศเรื่องระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พ.ศ.255910 มิ.ย. 2559
8ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน6 มิ.ย. 2559
9ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ20 ก.ค. 2558
10ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)5 ม.ค. 2558

1