" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก





ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน



facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,473
เดือนที่แล้ว
3,503
ปีนี้
15,754
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
97,176
ไอพี ของคุณ
3.239.129.91

ลำดับรายการวันที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656 ก.ย. 2564
2เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ก.ย. 2563
3เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
4เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
5เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
6เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 ก.ย. 2562
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256214 ก.ย. 2561
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256120 ก.พ. 2560
10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 25483 ต.ค. 2559
11เทศบัญญัติ งปบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25607 ก.ย. 2559

1