" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
325
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256612 ก.ย. 2565
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656 ก.ย. 2564
3เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ก.ย. 2563
4เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
5เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
6เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
7เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256319 มี.ค. 2563
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 ก.ย. 2562
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256214 ก.ย. 2561
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256120 ก.พ. 2560
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 25483 ต.ค. 2559
12เทศบัญญัติ งปบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25607 ก.ย. 2559

1