" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,953
เดือนที่แล้ว
2,518
ปีนี้
17,524
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
64,674
ไอพี ของคุณ
44.192.22.242

ลำดับรายการวันที่
1ทำความรู้จักกับโรคขาดสารไอโอดีน 5 ก.ย. 2562
2โรคหัด (Measles)17 มิ.ย. 2562
3ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก1 พ.ค. 2560
4ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิก้า27 เม.ย. 2560
5แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองช้างคืน19 เม.ย. 2560
6ความรู้เกี่ยวกับการป้องและป้องกันภัยแล้ง10 มี.ค. 2560
7ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลง 23 ก.พ. 2560
8ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของลำไย22 ก.พ. 2560
9คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์22 ก.พ. 2560
10ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น7 ก.พ. 2560
11ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสังคม2 ม.ค. 2560
12คู่มือ - การจัดการความรู้ KM2 ม.ค. 2560
13ความสมดุลย์ของการใช้ชีวิต และการทำงาน 8 ประการ12 ต.ค. 2559
14หนังสืองค์กรแห่งความสุข 4.018 ก.ค. 2559
15คู่มือ - การบริหารเวลา4 เม.ย. 2559
16คู่มือ - การวางแผนงาน4 ม.ค. 2559
17แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2 พ.ย. 2558
18คู่มือ - การดำเนินกิจกรรม 5 ส5 ต.ค. 2558
19ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น5 ต.ค. 2558
20ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี5 ต.ค. 2558

1