พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,301
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
51,621
ไอพี ของคุณ
3.239.192.241

ลำดับรายการวันที่
1แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด5 ต.ค. 2563
2หนังสือแจ้งความประสงค์และข้อมูลปัญหา22 ก.พ. 2560
3คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ22 ก.พ. 2560
4หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง22 ก.พ. 2560
5หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน22 ก.พ. 2560
6ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี22 ก.พ. 2560
7แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี22 ก.พ. 2560
8คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และ รื้อถอนอาคาร22 ก.พ. 2560
9ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)22 ก.พ. 2560
10คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์22 ก.พ. 2560

1