" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,183
เดือนที่แล้ว
3,071
ปีนี้
23,415
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
70,565
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25642 ก.ย. 2564
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 25644 ส.ค. 2564
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 25647 ก.ค. 2564
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 25649 มิ.ย. 2564
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256312 พ.ค. 2564
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 25645 พ.ค. 2564
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25647 เม.ย. 2564
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25644 มี.ค. 2564
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 25644 ก.พ. 2564
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 25637 ม.ค. 2564
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 25633 ธ.ค. 2563
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 25634 พ.ย. 2563
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 25637 ต.ค. 2563
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25639 ก.ย. 2563
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 25635 ส.ค. 2563
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 25638 ก.ค. 2563
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 25634 มิ.ย. 2563
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 25635 พ.ค. 2563
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25639 เม.ย. 2563
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25634 มี.ค. 2563

123  >> >|