" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
309
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 256530 ก.ย. 2565
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25652 ก.ย. 2565
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 25652 ส.ค. 2565
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 25656 ก.ค. 2565
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 25658 มิ.ย. 2565
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 25653 พ.ค. 2565
7รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25651 เม.ย. 2565
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25654 มี.ค. 2565
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 25652 ก.พ. 2565
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 256412 ม.ค. 2565
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 25647 ธ.ค. 2564
12รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 25643 พ.ย. 2564
13รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 25644 ต.ค. 2564
14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 25642 ก.ย. 2564
15รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 25644 ส.ค. 2564
16รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 25647 ก.ค. 2564
17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 25649 มิ.ย. 2564
18รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 25645 พ.ค. 2564
19รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 25647 เม.ย. 2564
20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 25644 มี.ค. 2564

123  >> >|