" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,473
เดือนที่แล้ว
3,503
ปีนี้
15,754
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
97,176
ไอพี ของคุณ
3.239.129.91

ลำดับรายการวันที่
1นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256515 มี.ค. 2565
2เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 23 ก.พ. 2565
3นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 17 ม.ค. 2565
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ธ.ค. 2564
5กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256627 ต.ค. 2564
6นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256420 ต.ค. 2564
7เรียกประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256427 ก.ย. 2564
8แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 ก.ย. 2564
9นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 19 ส.ค. 2564
10นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 6 ส.ค. 2564
11ประกาศ เรียกประชุมสามัญ สภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ค. 2564
12นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่สอง คร้งที่ 2 ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
13การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน17 พ.ค. 2564
14 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 7 พ.ค. 2564
15กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 6 พ.ค. 2564
16เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืนครั้งแรก28 เม.ย. 2564
17นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256412 ม.ค. 2564
18เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256425 ธ.ค. 2563
19ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 223 ก.ย. 2563
20นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256315 ก.ย. 2563

123  >> >|