พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,301
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
51,621
ไอพี ของคุณ
3.239.192.241

ลำดับรายการวันที่
1นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256412 ม.ค. 2564
2เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256425 ธ.ค. 2563
3ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 223 ก.ย. 2563
4นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256315 ก.ย. 2563
5นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256321 ส.ค. 2563
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน7 ส.ค. 2563
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
8 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบา26 มิ.ย. 2563
9กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ26 มิ.ย. 2563
10นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256319 มิ.ย. 2563
11เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256328 พ.ค. 2563
12นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256323 มี.ค. 2563
13ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256325 ก.พ. 2563
14ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256321 ม.ค. 2563
15ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256323 ธ.ค. 2562
16ประกาศเรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2524 ต.ค. 2562
17ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 17 ต.ค. 2562
18ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ ส26 ส.ค. 2562
19ประกาศเรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256219 ส.ค. 2562
20ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสาม19 ส.ค. 2562

123  >> >|