" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,183
เดือนที่แล้ว
3,071
ปีนี้
23,415
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
70,565
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 ก.ย. 2564
2นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 19 ส.ค. 2564
3นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 6 ส.ค. 2564
4ประกาศ เรียกประชุมสามัญ สภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ค. 2564
5นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่สอง คร้งที่ 2 ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
6การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน17 พ.ค. 2564
7 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 7 พ.ค. 2564
8กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 6 พ.ค. 2564
9เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืนครั้งแรก28 เม.ย. 2564
10นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256412 ม.ค. 2564
11เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256425 ธ.ค. 2563
12ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 223 ก.ย. 2563
13นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256315 ก.ย. 2563
14นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256321 ส.ค. 2563
15ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน7 ส.ค. 2563
16เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256320 ก.ค. 2563
17กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ26 มิ.ย. 2563
18 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบา26 มิ.ย. 2563
19นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256319 มิ.ย. 2563
20เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256328 พ.ค. 2563

123  >> >|