" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256516 ก.ย. 2565
2เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256514 ก.ย. 2565
3นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256519 ส.ค. 2565
4ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611 ส.ค. 2565
5กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256711 ส.ค. 2565
6นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25655 ส.ค. 2565
7เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256525 ก.ค. 2565
8นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256523 มิ.ย. 2565
9เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256525 พ.ค. 2565
10นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256515 มี.ค. 2565
11เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 23 ก.พ. 2565
12นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 17 ม.ค. 2565
13ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ธ.ค. 2564
14กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256627 ต.ค. 2564
15นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256420 ต.ค. 2564
16เรียกประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256427 ก.ย. 2564
17แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 ก.ย. 2564
18นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 19 ส.ค. 2564
19นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 6 ส.ค. 2564
20ประกาศ เรียกประชุมสามัญ สภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ค. 2564

1234  >> >|