" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
329
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1ข่าวประชาสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลหนองช้างคืน4 เม.ย. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง9 มี.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง9 มี.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด9 มี.ค. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 ต.ค. 2564
6ประกาศนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 ก.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ก.ย. 2564
9ประกาศการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกองหรือส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน7 มิ.ย. 2564
10ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีประมาณ 2565 - 256630 ก.ย. 2563
11คำสั่งการกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหนองช้างคืน18 ส.ค. 2563
12คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน17 มี.ค. 2563

1