" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)8 เม.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25658 ต.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25648 ต.ค. 2564
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25646 พ.ค. 2564
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)19 เม.ย. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 25637 ต.ค. 2563
8แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 25651 ม.ค. 2561

1