" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พนักงานจ้างตามการกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามการกิจ (ผู้มีทักษะ) ดังนี้
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่สมัครสอบ ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ???? 053-982920 ต่อ 104


ปลูกผักสวนครัว (ศพด.)
ลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้าการวางท่อ ม.1-ม.4
พิมพ์ภาพจากลายฝ่ามือ (ศพด.)
กิจกรรมเกมการศึกษา การจับคู่ภาพเหมือน การเรียงลำดับ จำนวนกับตัวเลข
ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมปฏิบัติการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองลำพูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ปัญหายาเสพติดลดลงหรือหมดไปจากพื้นที่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านจัดสรรข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้าง 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขต เศบาลตำบลหนองช้างคืน 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังห 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ รวมใจ หมู่ที่ ๑ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางอัมพร ธรรมธิ หมู่ที่ ๒ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม 
ประกาศผลโครงการจ้างบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างราวกันอันตราย ภายในถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน (ห 
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองพญาใจ ม.6 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเฉลิมพระเกียรติ  
โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็กพร้อมรั้วคอนกรีต (รั้วลวดตาข่ายถักปม) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ รวมใจ หมู่ที่ ๑ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางอัมพร ธรรมธิ หมู่ที่ ๒ 
โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางซอยแก้วปันใจ หมู่ที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางตั้งแต่บ้านนางอัมพร แสนหมอยา สิ้นสุดบ้านนายพิชัย ไชยแก้ 
โครงการจ้างบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย ภายในถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน (หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖) 
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ่นลำไย
สวนลำไย นายไกรศรี ก้อนแก้ว
สวนลำไย แม่กุยคำ ปินกันทา

ของฝากแม่หลวงแอ้ว
อุปกรณ์ทาบกิ่ง นางจันทร์แรม นิมิตศิลป์
ปลาสมุนไพร นางคำปัน ราชา
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
มอบหนังสือนิทานและสื่อการสอน