" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
3,109
เดือนที่แล้ว
2,518
ปีนี้
17,680
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
64,830
ไอพี ของคุณ
44.192.22.242

นางสิริวลัย มฤคทัต
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปุญณิศา ทะนันปา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปียานุช ปันยัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางธัญชนก วิมลเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐรดา โนวันนา
นักประชาสัมพันธ์


นางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางมะลิสา เงาคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสุวัฒน์ ปิงกันทา
พนักงานขับรถ


นางพิชญาภัค เกิดทองสุก
พนักงานจ้างทั่วไป