" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,473
เดือนที่แล้ว
3,503
ปีนี้
15,754
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
97,176
ไอพี ของคุณ
3.239.129.91

1
ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
25 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ผลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 เมษายน 2565

แนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติด Covid-19 ต้องทำอย่างไร,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
30 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
28 มีนาคม 2565

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
22 มีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2565

 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFL POLICY),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
06 มกราคม 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
16 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
07 ธันวาคม 2564

สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
15 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ผลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
11 สิงหาคม 2564

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติฯ ดังกล่าว โดยขอให้เทศบาลตำบลหนองช้างคืนดำเนินการดังนี้

1. ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตามที่เห็นสมควร

2. เผยแพร่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์พระคติธรรม โอวาทของผู้นำศาสนา และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ

3. ประชาสัมพันธ์ให้บุลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.stopdrink.com

22 กรกฎาคม 2564

ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย “ชีวิต”,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 กรกฎาคม 2564

แนะ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่าย ๆ ไม่ให้โดนหลอก,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)