" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
309
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
แนวทางการรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

02 กันยายน 2565

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

.

26 มิถุนายน 2565

 มติมหาเถรสมาคม มติที่ 205/2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ประชาสัมพันธ์ มติมหาเถรสมาคม มติที่ 205/2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

10 มิถุนายน 2565

ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
25 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ผลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 เมษายน 2565

แนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติด Covid-19 ต้องทำอย่างไร,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
30 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
28 มีนาคม 2565

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
22 มีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2565

 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFL POLICY),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
06 มกราคม 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
16 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
07 ธันวาคม 2564

สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
15 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ผลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
11 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)