" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

2
ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย “ชีวิต”,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 กรกฎาคม 2564

แนะ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่าย ๆ ไม่ให้โดนหลอก,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 กรกฎาคม 2564

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 กรกฎาคม 2564

ฉีดพ่นหมอกควัน แบบปูพรม (ม.2 และ ม.5),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้ระดมพนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน ออกฉีดพ่นหมอกควันตามแหล่งชุมชน วัด และจุดเสี่ยงไข้เลือดออก ในเขตหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างคืน แบบปูพรมโดยการฉีดพ่นตามแหล่งพื้นที่อับชื้น ที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย

15 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติก,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้ นางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพี พลาสติก) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

14 กรกฎาคม 2564

สำรวจผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและผลกระทบโควิด19,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้ นางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกจำลอง บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนพิจารณาในความช่วยเหลือ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมใจมอบชุดถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

13 กรกฎาคม 2564

ฉีดพ่นหมอกควัน แบบปูพรม,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้ระดมพนักงานเทศบาลฯ ออกฉีดพ่นหมอกควันตามแหล่งชุมชน วัด และจุดเสี่ยงไข้เลือดออก ในเขตตำบลหนองช้างคืน แบบปูพรมโดยการฉีดพ่นตามแหล่งพื้นที่อับชื้น ที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย

13 กรกฎาคม 2564

ตัดกิ่งไม้และกำจัดวัชพืช,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ได้เกิดพายุฝนในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน ทำให้กิ่งไม้หักโค่นกีดขวางทางจราจร ประกอบกับน้ำฝนทำให้น้ำในลำเหมืองเอ่อท่วมสวนเกษตรกร นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้นำกำลังพนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร และกำจัดวัชพืชที่ขวางทางเดินของน้ำ

13 กรกฎาคม 2564

จุดนัดรับคนลำพูนกลับบ้าน ตามนโยบายดูแลชาวลำพูน ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง (13 จังหวัด),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
“ จุดนัดรับคนลำพูนกลับบ้าน ตามนโยบายดูแลชาวลำพูน ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง (13 จังหวัด) ด้วยการกำหนดจุดนัดรับคนลำพูนเดินทางกลับบ้าน สร้างระบบ HQ คุณภาพ เพื่อชาวลำพูนปลอดภัย “
…ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลหนองช้างคืนประชาสัมพันธ์แจ้งจุดนัดรับประชาชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ประสานกับผู้นำชุมชนล่วงหน้าก่อนการเดินทางเข้าพื้นที่
???????? จุดนัดรับคนลำพูนกลับบ้านในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืนทั้ง 6 หมู่บ้าน คือ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
11 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขน้ำเอ่อล้นท่วมขัง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น.
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกฯ และผู้อำนวยกองช่าง ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขน้ำเอ่อล้นท่วมขังบริเวณพื้นที่สวนลำไย สายป่าช้าหนองเล็ง หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่ต่ำกว่าระดับลำเหมืองสาธารณะ ทำให้ปริมาณน้ำล้นระดับ เข้าท่วมบริเวณพื้นการเกษตร

09 กรกฎาคม 2564

บริเวณถนนสายหัวฝาย-ร่องกาศ และถนนข้างวัดน้ำโค้ง หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตัดต้นไม้กิ่งไม้ บริเวณถนนสายหัวฝาย-ร่องกาศ และถนนข้างวัดน้ำโค้ง หมู่ที่ 5
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและสวยงาม และผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในสัญจรไป-มา

#หนองช้างคืนเข้มแข็ง

ติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทาง
http://www.nongchangkhun.go.th/index.php

06 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนกลิ่นและเสียง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำโดย นางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนกลิ่นและเสียงจาก ร้านแคบหมูแม่หลวงแอ้ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองช้างคืน พร้อมประชุมปรึกษาหารือ สรุปผลการร้องเรียน

06 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2564

จำนวนผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
จังหวัดลำพูน มีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด 19 แล้วทั้งสิ้น 58,086 คน จากจำนวน 113,932 คิดเป็นร้อยละ 50.98 3 อำเภอที่มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จองสิทธิ์มากที่สุด ได้แก่ อ.เมือง อ.ป่าซางและ อ.แม่ทา ตามลำดับ "วันนี้ทะลุ 50% แล้ว ขอบคุณทุกท่าน สู้กันต่อไปครับ รวมพลังชาวลำพูน เอาชนะโควิด 19 ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่" นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 19 พ.ค. 64 21.30 น.
20 พฤษภาคม 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
18 พฤษภาคม 2564

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 7  (100 รายการ)