" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

7
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
19 มกราคม 2561

งานประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
07 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

07 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบราคา ๔ โครงการ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง สายซอย ๑ ศรีทรายมูล หมู่ที่ ๕
๒. โครงการขยายผิวจราจรถนนสายซอย ๒ ศรีทรายมูล หมู่ที่ ๕
๓. โครงการขยายผิวจราจรถนนสายสันตุ๊ลุง หมู่ที่ ๔
๔. โครงการงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุสานกู่เบี้ย หมู่ที่ ๓

28 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

23 มีนาคม 2560

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนที่กำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายสุรา "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลำพูน ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนที่กำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายสุรา "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
22 มีนาคม 2560

งานประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2560

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อค้นหาโรงเรียนต้นแบบ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อค้นหาโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสวนพฤกษศาสตร์" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 245,000 บาท


สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด


*** โรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2017 ***
และใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่นี่ คลิก

20 มกราคม 2560

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

02 มกราคม 2560

|<<<.....34567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 7  (100 รายการ)