" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านจัดสรรข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้าง13 พฤศจิกายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 256601 พฤศจิกายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖02 ตุลาคม 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)27 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขต เศบาลตำบลหนองช้างคืน26 กันยายน 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256726 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน14 กันยายน 2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังห04 กันยายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประ30 สิงหาคม 2566
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทาง ซอย 1 รวมใจ (30 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเฉลิมพระเกียรติ 08 มิถุนายน 2566
(ร่าง) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเฉลิมพระเ31 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนว29 ธันวาคม 2565
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี19 ธันวาคม 2565
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี29 พฤศจิกายน 2565
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่21 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ รวมใจ หมู่ที่ ๑15 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางอัมพร ธรรมธิ หมู่ที่ ๒15 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม30 มกราคม 2566
ประกาศผลโครงการจ้างบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256614 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างราวกันอันตราย ภายในถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน (ห28 ตุลาคม 2565
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก27 กันยายน 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน13 กันยายน 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองพญาใจ ม.605 กันยายน 2565
โครงการงานจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน22 สิงหาคม 2565
ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองล05 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกู่ แยกเข้าสวนนายปรีชา อินต๊ะน13 กันยายน 2564
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกู่ แยกเข้าสวนนายปรีชา อินต๊ะนนท์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคืน 13 กันยายน 2564
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก25 สิงหาคม 2564
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยเฉลิมพระเกียรติ 08 มิถุนายน 2566
โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็กพร้อมรั้วคอนกรีต (รั้วลวดตาข่ายถักปม)24 พฤษภาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ รวมใจ หมู่ที่ ๑09 มีนาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางอัมพร ธรรมธิ หมู่ที่ ๒09 มีนาคม 2566
โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี29 ธันวาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางซอยแก้วปันใจ หมู่ที่ 309 ธันวาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางตั้งแต่บ้านนางอัมพร แสนหมอยา สิ้นสุดบ้านนายพิชัย ไชยแก้09 ธันวาคม 2565
โครงการจ้างบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 256622 พฤศจิกายน 2565
โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย ภายในถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน (หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖)30 กันยายน 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพญาใจ หมู่ที่ ๖26 สิงหาคม 2565
โครงการงานจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน18 สิงหาคม 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน17 สิงหาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จัง21 เมษายน 2565
โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย21 ตุลาคม 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน03 สิงหาคม 2564
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1