ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2560   ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2565
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
ดีมาก6 [100 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด6

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • ดีมาก  = 6 คะแนน 100%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%